Stopy od spodu

Stopa cukrzycowa – kto jest na nią narażony?

W przeciwieństwie do stopy niedokrwiennej, w przypadku stopy neuropatycznej nie odczuwa się bólu. To sprawia, że łatwo może dojść do fizycznych uszkodzeń kończyny…. Stopa niedokrwienna jest bolesna, charakteryzuje się też chłodem. Nie można w dodatku wyczuć tętna. Jeśli któreś z naczyń krwionośnych zostanie uszkodzone, skutkiem jest martwica….zdrowie w ,